Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Máy xúc bánh xich KOMATSU PC1250-7 2003
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250-7
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC1250
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC750-6EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750-6EO
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC450LC-6 2009
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-6
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC800SE-7 2007 từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800SE-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc Komatsu PC200-8MO năm 2014 từ Singapore
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8MO
 • Năm: 2014
 • Xuất xứ: Singapore
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-6E năm 2006
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6E
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc KOMATSU PC200-10 năm 2016 từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-10
 • Năm: 2016
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC350-8 năm 2012 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-8 năm 2006 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC350-8 năm 2010 từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210LC-6K năm 2002 từ EU
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210LC-6K
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC850-8EO năm 2014 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC850-8EO
 • Năm: 2014
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC120-6 năm 1994 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC120-6
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC120-6EO năm 2006 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC120-6EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu KOMATSU PC1250-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy ủi KOMATSU D31P năm 2007 nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: D31P
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC450LC-6E năm 1995 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-6E
 • Năm: 1995
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Xe lu KOMATSU JV100WA nhập khẩu từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: JV100WA
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC650-8 năm 2010 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC650-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC210-6K nhập từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-6K
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC450-8 2010 nhập từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC300LC-8 nhập trực tiếp từ Úc
  Máy xúc bánh xích KOMATSU PC450LC-8 nhập khẩu từ Úc
  Máy xúc bánh lốp Komatsu PW200-7 năm 2007 từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW200-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy ủi bánh xích Komatsu D31P-20E từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: D31P-20E
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC220LC-8 năm 2010 từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC220LC-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC200-6 nhập từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC650SE nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC650SE
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Lô 2 chiếc máy xúc bánh xích KOMATSU PC400-8 nhập từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-8
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200LC-8 nhập nguyên chiếc từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200LC-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC300-6 nhập khẩu nguyên chiếc
  Máy xúc bánh xích Komatsu PC 300-6 năm 2000
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-7 2005 từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC300-7EO nhập từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-7EO
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC350-8 2010 nhập từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC1250SP-8 nhập khẩu từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250SP-8
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC200SC-6E từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200SC-6E
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC200-8 nhập nguyên kiện từ Singapore
  Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC210-8 nhập nguyên chiếc từ Châu Âu
  Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC138US-2 nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC138US-2
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc KOMATSU PC1800 từ Singapore
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1800
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Singapore
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC800-6E0 nhập khẩu từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-6E0
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC300-8 nhập nguyên chiếc từ Châu Âu
  Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC300-6 nhập khẩu từ Châu Âu
  Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC650LC-6 nhập từ Nhật
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh lốp Komatsu PW200-7 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW200-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC450-8 nhập khẩu Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-8
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào KOMATSU PC300-8 2010 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC200-8EO nhập từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC200-8EO
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC1250-7 2004 nhập từ UC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC1250-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC1250-7 nhập từ Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC1250-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC220-5 nhập từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC220-5
 • Năm: 1992
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC800-7 nhập khẩu từ Châu Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC450-7EO nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC450-7EO
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC650-7 nhập khẩu từ Châu Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC650-7
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC400LC-7 nhập Khẩu từ Châu Úc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC400LC-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450lc-6 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450lC-6
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-5 nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC200-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC228US-3 nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC228US-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hãng KOMATSU PC300-6 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-6 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: KOMATSU PC200-6
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-6 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC800-6 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-6
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • máy xúc bánh xích Komatsu PC350-8 HD
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8 HD
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu Pc300-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc300-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC200-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu Komatsu PC300LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300LC
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400 HD LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400 HD LC
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800-7 năm 2003
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-7
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC400-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu Komatsu PC800-7 năm 2007
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu cũ Komatsu Pc850-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc850-8
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX210H năm 2011
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX210H
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-7 năm 2004
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp KOMATSU PW150-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW150-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC200-8 năm 2017
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2017
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC450-8 năm 2007
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC300-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc300-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích PC350-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích cũ Komatsu PC350LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350LC-8
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Ba Lan
 • Máy xúc bánh xích Komatsu Pc350-6 năm 2001
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-6
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Doosan Solar 225LCV
 • Hãng: Doosan
 • Model: Solar 225LCV
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích cũ Komatsu Pc350-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu Pc450-7 năm 2005
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc450-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích cũ Komatsu Pc800SE-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc800SE-7
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Á
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW130-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW130-7K
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PW170ES
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW170ES
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc thủy lực Komatsu Pc200-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu nhập khẩu PC210-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-8
 • Năm: 2013
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích cũ Komatsu PC300-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC300-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Komatsu PC300-6
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc cũ Komatsu PC450-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc Komatsu PC 600-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC 600-6K
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích đã qua sử dụng Komatsu PC2000-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC2000-8
 • Năm: 2014
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc Komatsu PC750SE-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu Pw130es-6k
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW130ES-6K
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi nhập khẩu ZX670
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX670
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích cũ Komatsu PC600-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC600-7
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Á
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC300LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Komatsu PC300LC-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Máy xúc đào Komatsu PC750SE-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC350-8 năm 2014
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2014
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc đào bánh xích Komatsu PC200-8 năm 2014
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2014
 • Xuất xứ: Châu Á
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-8 năm 2012
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc lật Komatsu WA430-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: WA430-6
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC228US-3N0
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC228US-3N0
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC850-8SE
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC850-8SE
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-7EO năm 2007
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-7EO
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1250SP-R
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250SP-R
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW130ES-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW130ES-6K
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW170
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW170
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi Ex800H-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800H-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC750
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750-6 nhập khẩu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750-6
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400-6 nhập khẩu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200LC-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200LC-5
 • Năm: 1990
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-6 nhập khẩu 1997
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC700LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC700LC-8
 • Năm: 2014
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC228US-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC228US-8
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu Pw130-6 năm 1998
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW130-6
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC138US-2EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC138US-2EO
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-6E nhập khẩu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-6E
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC228US-2
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC228US-2
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-7EO
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-8 năm 2010
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8 năm 2007
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC120-6EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC120-6EO
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC2000-8 giá hấp dẫn
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC2000-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: New Zealand
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC290-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC290-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-6K
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8 N1 năm 2010
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: SK200-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW140-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW140-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300LC-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-6
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Dubai
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC120-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC120-6
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6K năm 2000
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Đức
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210NLC-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210NLC-7K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW160-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW160-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC350-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC 600
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC 600
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC240-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC240-3
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC710
 • Năm:
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-8
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-6
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6K - K30008
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Doosan S225CV
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: S225CV
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-6
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC228US-3NO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC228US-3NO
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC128US-2
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC128US-2
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-7EO
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC240-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC240-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300LC
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC350-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-6
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc Komatsu PC300-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc mini Komatsu PC75UU-2E
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC75UU-2E
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Xe lu lốp Komatsu JW210
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: JW210
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC220-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC 220-6
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc KOMATSU PC450-7 năm 2005
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8N1 năm 2007
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-7K
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800LC năm 2006
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800LC-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-7EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400LC-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400LC-5
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC600-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC600-7K
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC220-6E
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC220-6E
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC310-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC310-5
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8N1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model:
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC128US-2e1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC128US-2E1
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710-5 năm 1995
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC710-5
 • Năm: 1995
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOMATSU PC270LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC270LC-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOMATSU PC450LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750LC-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750LC-6K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710-5 Hàn Quốc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC 710-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích mini Komatsu PC30UU-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC30UU-3
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-6ZE
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6ZE
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xich Komatsu PC650-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC650-5
 • Năm: 1991
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-7L US
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-7L US
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-8
 • Năm: 2007/2011
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC850-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC850-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Ireland
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC340LC-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC340LC-7EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Latvia
 • Máy xúc bánh xích Komatsu Pc120-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc120-3
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc lật Changlin 955N
 • Hãng: Changlin
 • Model: 955N
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750 LC-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750 LC-7K
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300 LC-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300 LC-6
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC710-5
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC180-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC180-3
 • Năm: 1993
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh lốp PW130-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model:
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW110
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW110
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Đức
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210LC-5K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210LC-5K
 • Năm: 1993
 • Xuất xứ: Bỉ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800LC-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Bỉ
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW170ES-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW170ES-6
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Bồ Đào Nha
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp Volvo EW160
 • Hãng: VOLVO
 • Model: EW160
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Slovenia
 • Máy xúc bánh lốp Hitachi ZX 130W
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX130W
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc lật bánh lốp Komatsu WA100-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: WA100-5
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH DOOSAN DX 340 LC
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: DX 340 LC
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Đức
 • MÁY XÚC XÍCH KOMATSU PC128US-2
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC128US-2
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH LỐP KOBELCO SK100W
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK100W
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210 LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Anh
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC340NLC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC340NLC
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1250LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250LC-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW150ES-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW150ES-6K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW180-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW180-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Đức
 • Máy xúc bánh xích PC2000-8 Komatsu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC2000-8
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1250-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250-7
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1600SP-1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1600SP-1
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC160-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC160-6
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW180-7EOH
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW180-7EOH
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-5 nhập khẩu Mỹ
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-5 Mỹ
 • Năm: 1995
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW180-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW180-7EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW130-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW130-6
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC2000-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC2000-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu

  CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN

  VINACOMA., JSC - VCM GROUP
   Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
   Phòng G621 ,toà nhà The Manor 2, 191 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh
  TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
  Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
  Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
  TỔNG KHO (1&2): TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
  Điện thoại : 0902 240 369
  Email : maylamdat@vinacoma.com.vn
  Website : mayxaydung.com

  Kết nối với chúng tôi