Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Máy xúc bánh xích Komatsu PC400-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-6
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6K - K30008
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Doosan S225CV
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: S225CV
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-6
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC228US-3NO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC228US-3NO
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC128US-2
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC128US-2
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-7EO
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC240-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC240-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300LC
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC350-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC350-6
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc Komatsu PC300-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc mini Komatsu PC75UU-2E
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC75UU-2E
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Xe lu lốp Komatsu JW210
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: JW210
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC220-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC 220-6
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc KOMATSU PC450-7 năm 2005
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-7
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8N1 năm 2007
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450LC-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-7K
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800LC năm 2006
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800LC-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400-7EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC400LC-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC400LC-5
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC600-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC600-7K
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC220-6E
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC220-6E
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC310-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC310-5
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-8N1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model:
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC128US-2e1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC128US-2E1
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710-5 năm 1995
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC710-5
 • Năm: 1995
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOMATSU PC270LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC270LC-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOMATSU PC450LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450LC-8
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750LC-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750LC-6K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710-5 Hàn Quốc
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC 710-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích mini Komatsu PC30UU-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC30UU-3
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-6ZE
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6ZE
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xich Komatsu PC650-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC650-5
 • Năm: 1991
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-7L US
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-7L US
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC450-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC450-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC850-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC850-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Ireland
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC340LC-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC340LC-7EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Latvia
 • Máy xúc bánh xích Komatsu Pc120-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: Pc120-3
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc lật Changlin 955N
 • Hãng: Changlin
 • Model: 955N
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750 LC-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750 LC-7K
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300 LC-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300 LC-6
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC710-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC710-5
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC180-3
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC180-3
 • Năm: 1993
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh lốp PW130-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model:
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW110
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW110
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Đức
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210LC-5K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210LC-5K
 • Năm: 1993
 • Xuất xứ: Bỉ
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800LC-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Bỉ
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW170ES-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW170ES-6
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Bồ Đào Nha
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp Volvo EW160
 • Hãng: VOLVO
 • Model: EW160
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Slovenia
 • Máy xúc bánh lốp Hitachi ZX 130W
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX130W
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc lật bánh lốp Komatsu WA100-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: WA100-5
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH DOOSAN DX 340 LC
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: DX 340 LC
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Đức
 • MÁY XÚC XÍCH KOMATSU PC128US-2
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC128US-2
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH LỐP KOBELCO SK100W
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK100W
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210 LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Anh
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC750SE-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC750SE-6
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC340NLC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC340NLC
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1250LC-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250LC-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW150ES-6K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW150ES-6K
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW180-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW180-7
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Đức
 • Máy xúc bánh xích PC2000-8 Komatsu
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC2000-8
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1250-7
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1250-7
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1600SP-1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1600SP-1
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC160-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC160-6
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW180-7EOH
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW180-7EOH
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300LC-5
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300LC-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW180-7EO
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW180-7EO
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Komatsu PW130-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PW130-6
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC2000-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC2000-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC800
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC800
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu

  CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN

  VINACOMA., JSC - VCM GROUP
   Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,445 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
   Phòng G621 ,toà nhà The Manor 2, 191 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh
  TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
  Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
  Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
  TỔNG KHO (1&2): TỔNG KHO (1&2): KM2 - CẦU PHÙ ĐỔNG - GIA LÂM - HÀ NỘI
  Điện thoại : (+84-4) 730 42888 - Fax : (+84-4) 222 10950
  Email : maylamdat@vinacoma.com.vn
  Website : http://vinacoma.com.vn/

  Kết nối với chúng tôi