Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xúc Đào Bánh Xích SK350LC-8 2008
 • Hãng: KOBELCO
 • Model:
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Singapore
 • Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK230 2001
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK230
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Xúc Đào Bánh Xích KOBELCO SK135SR-2 2011
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK135SR-2
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Xúc Đào Bánh Xích KOBELCO SK330-8 2008 từ EU
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK330-8
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: EU
 • Máy xúc bánh xích HiTACHI ZX280-1 năm 2004 từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX280-1
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HiTACHI ZX350-3 năm 2007 từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX350-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc KOBELCO SK115SR-1ES năm 2006 từ Nhật
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK115SR-1ES
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh lốp Kobelco SK100W năm 2003 từ Châu Á
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK100W
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Á
 • Máy xúc đào bánh xích Kobelco SK135SR-2 năm 2013 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK135SR-2
 • Năm: 2013
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOBELCO SK220 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK220
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK135SR-1E năm 2004 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK135SR-1E
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOBELCO SK60SR-1 nhập nguyên chiếc cực đẹp từ Nhật
  Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1E năm 2006 từ Nhật Bản
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK135SR-1E
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOBELCO SK200-6 2001 nhập từ Nhật
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-6
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK330-6E nhập nguyên chiếc từ Châu Âu
  Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK200-8 nhập khẩu từ Thái Lan
  Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK235SR-1ES nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK235SR-1ES
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK250LC-6E
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK250LC-6E
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích KOBELCO SK115SR từ Nhật
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK115SR
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK60-1 nhập khẩu từ Nhật
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK60-1
 • Năm: 1992
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Lô 2 Máy rải BOMAG FD115P
 • Hãng: Bomag
 • Model: BOMAG FD115P
 • Năm: 2005- 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu Kobelco SK135SR
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK135SR
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK200 nhập Châu Âu
  Máy xúc bánh xích HITACHI ZX210H năm 2011
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX210H
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-7 năm 2004
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Kobelco SK100W năm 1997
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK100W
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK310 năm 1998
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK310
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Doosan Solar 225LCV
 • Hãng: Doosan
 • Model: Solar 225LCV
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc đào cũ Kobelco SK310
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK310
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Kobelco SK330-6E
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK330-6E
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi Ex800H-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800H-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK200-6 năm 2002
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-6
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK300-1
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK300-1
 • Năm: 1990
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK320-3
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK320-3
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK120 năm 1995
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK120
 • Năm: 1995
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Kobelco E215
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: E215
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-8 năm 2010
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Caterpillar CAT336DL
 • Hãng: Caterpillar
 • Model: CAT336DL
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK220-1
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK220-1
 • Năm: 1990
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK120-1
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK120-1
 • Năm: 1991
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK200-8 giá hấp dẫn
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK350 giá rẻ
 • Hãng: KOBELCO
 • Model:
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK200-6E
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-6E
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp Kobelco SK100W
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK100W
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Doosan S220LCV
 • Hãng: Doosan
 • Model: S220LCV
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK330-8
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK330-8
 • Năm:
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK60
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK60
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC240-8
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC240-8
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300LC
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300LC
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Volvo EC55B
 • Hãng: VOLVO
 • Model:
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK350-6E năm 2005
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK350-6E
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK130UR
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK130UR
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK350-6
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK350LC-6
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK200-3
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-3
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích KOBELCO SK200-6 nhập khẩu từ Thái Lan
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC600-7K
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC600-7K
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK350DLC-6E
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK350DLC-6E
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK300
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK300
 • Năm: 1990
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK200-8
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK200-8
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Singapore
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC300-6
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC300-6
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp Volvo EW160
 • Hãng: VOLVO
 • Model: EW160
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Slovenia
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK350LC-6E
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK350LC-6E
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH DOOSAN DX 340 LC
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: DX 340 LC
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Đức
 • MÁY XÚC BÁNH LỐP KOBELCO SK100W
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK100W
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC1600SP-1
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC1600SP-1
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: UC

  CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN

  VINACOMA., JSC - VCM GROUP
   Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
   Phòng G621 ,toà nhà The Manor 2, 191 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh
  TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
  Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
  Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
  TỔNG KHO (1&2): TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
  Điện thoại : 0902 240 369
  Email : maylamdat@vinacoma.com.vn
  Website : mayxaydung.com

  Kết nối với chúng tôi