Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xúc Đào Bánh Xích ZX850H 2002
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX850H
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX240LC-3 2008
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX240LC-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI EX200-5E
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX200-5E
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Xúc Đào Bánh Xích HITACHI ZX120-E 2004
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX120-E
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX120-E 2006
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX120-E
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HiTACHI ZX280-1 năm 2004 từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX280-1
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HiTACHI ZX350-3 năm 2007 từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX350-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi EX455
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX455
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu Hitachi EX120-1
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX120-1
 • Năm: 1989
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc Hitachi EX120-1 năm 1989 từ Nhật
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX120-1
 • Năm: 1989
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI EX120-2 năm 1993
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX120-2
 • Năm: 1993
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh lốp HITACHI EX125WD-5 năm 1999 từ Nhật Bản
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX125WD-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX200-1 nhập trực tiếp từ Nhật
  Máy xúc bánh xích HITACHI ZX870LCR nhập trực tiếp từ Nhật
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX870LCR
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI EX300LC nhập từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX300LC
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI EX75UR-3 nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX75UR-3
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh lốp HITACHI ZX140W nhập từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX140W
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX400-3 nhập nguyên kiện từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX400-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX400-5 nhập từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX400-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX870LCR-3 năm 2006 từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX870LCR-3
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX280-1 năm 2004 từ Châu Âu
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX280-1
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX350K-3 từ Nhật Bản
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX350K-3
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX55UR từ Nhật Bản
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX55UR
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX200-5 nhập từ Nhật
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX200-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX100-1 nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX100-1
 • Năm: 1988
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX280LCH-3 nhập nguyên chiếc từ Châu Âu
  Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX220 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX220
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX110-3 nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX110-3
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi EX450H-5 giá tốt
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX450H-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI EX200-1 nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX200-1
 • Năm:
 • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX75UR nhập từ Nhật Bản
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX75UR
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu Hitachi EX100M-2
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX100M-2
 • Năm: 1990
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX650LCH nhập từ Châu Âu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: HITACHI ZX650LCH
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX210 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: HITACHI ZX210
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX210LCH-3 nhập từ Châu Âu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: HITACHI ZX210LCH-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX300-5 nhập từ Châu Úc
 • Hãng: Hitachi
 • Model: HITACHI EX300-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Úc
 • Máy xúc bánh xích KOMATSU PC220-5 nhập từ Nhật Bản
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC220-5
 • Năm: 1992
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX470H-3 nhập khẩu từ Châu Á
 • Hãng: Hitachi
 • Model: HITACHI ZX470H-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Á
 • Máy xúc bánh xích HITACHI PC450H nhập khẩu từ Nhật Bản
 • Hãng: Hitachi
 • Model: PC450H
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX100-2 nhập khẩu từ Nhật
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX100-2
 • Năm: 1992
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi – EX1100-3 nhập khẩu từ Úc
  Máy xúc bánh xích HITACHI EX300-1 nhập khẩu từ Châu Âu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX300-1
 • Năm: 1992
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích nhập khẩu Hitachi ZX870H-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX870H-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX450-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX450-3
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX1100 1994 từ Singapore /VCM group
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX1100
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Singapore
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX670LCH-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX670LCH-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Hai chiếc máy xúc bánh xích HITACHI EX200-1
  Máy xúc bánh xích HITACHI ZX210H năm 2011
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX210H
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC200-7 năm 2004
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC200-7
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX200-5 năm 1999
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX200-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX470LCH -3 năm 2010 và năm 2006
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX470LCH -3
 • Năm: 2006/2010
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX350-3 năm 2007
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX350-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX800H-5 năm 2000
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800H-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX650
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX650
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX650-3
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX650-3
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc lật Hitachi ZW100
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZW100
 • Năm: 2013
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX350LCH-3
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX350LCH-3
 • Năm: 2007
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc cũ Hitachi EX1200-6
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX1200-6
 • Năm:
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX520-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX520-3
 • Năm: 2015
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX520-3 năm 2006
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX520-3
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích cũ Hitachi EX800-5
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX800-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi cũ ZX350-1
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX350-1
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc cũ Hitachi EX800H-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800H-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX520LCH-3 đã qua sử dụng
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX520LCH-3
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc Hitachi Zaxis ZX870 SX2012 từ Châu Âu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX870
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX520LCH-3
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX520LCH-3
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX800
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX800
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy Xúc bánh xích Hitachi EX450LC-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: X450LC-5
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX800-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX870LC-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX870LC-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi nhập khẩu ZX670
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX670
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX350 năm 2005
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX350
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX600LCH-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX600LCH-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy đào bánh xích Hitachi ZXLCH-1
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZXLCH-1
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX650H nhập Châu Á
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX650H
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Châu Á
 • Máy xúc bánh xích Hitachi Ex800H-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800H-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX700H nhập khẩu giá tốt
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX700H
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX800H-5 nhập khẩu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX800H-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX750-5 nhập khẩu
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX750-5
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX455
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX455
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX850 tại kho
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX850
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX350H
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX350H
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX135US năm 2003
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX135US
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX350LCN-3
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX350LCN-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Komatsu PC210-8 năm 2010
 • Hãng: KOMATSU
 • Model: PC210-8
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX135US-3 năm 2012
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX135US-3
 • Năm: 2012
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX700-BE
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX700-BE
 • Năm: 1995
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Caterpillar CAT336DL
 • Hãng: Caterpillar
 • Model: CAT336DL
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX270
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX270
 • Năm:
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Bộ cần máy xúc bánh xích Hitachi EX700-1
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX700-1
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX500LCH
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX500LCH
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX550
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX550
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX350LC-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX350LC-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX1900-5
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX1900-5
 • Năm:
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX850H
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX850H
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Pháp
 • Máy xúc bánh xích Doosan S220LCV
 • Hãng: Doosan
 • Model: S220LCV
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Doosan S225CV
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: S225CV
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX600H-5
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX600H-5
 • Năm: 1999
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Volvo EC55B
 • Hãng: VOLVO
 • Model:
 • Năm: 2004
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX120-5HG
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX120-5HG
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Kobelco SK350-6
 • Hãng: KOBELCO
 • Model: SK350LC-6
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX135US
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX135US
 • Năm: 2000
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX135US-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX135US-3
 • Năm: 2011
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích HITACHI ZX450H
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX450H
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc đào bánh lốp Fiat Hitachi FH130W-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: FH130W-3
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích HITACHI EX135UR
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX135UR
 • Năm: 1997
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX1100 năm 1998
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX1100
 • Năm: 1998
 • Xuất xứ: Mỹ
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX210LC
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX210LC
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX330LC-3
 • Hãng: Hitachi
 • Model: ZX330LC-3
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc mini Hitachi EX75UR-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX75UR-3
 • Năm:
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX1100
 • Hãng: Hitachi
 • Model: EX1100
 • Năm: 1994
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX450
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX450
 • Năm:
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX470 LCH
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX470 LCH
 • Năm: 2006
 • Xuất xứ: Hà Lan
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX450LC-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX450LC-3
 • Năm:
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích hitachi zx210-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX210-3
 • Năm: 2009
 • Xuất xứ:
 • Máy xúc bánh xích Hitachi EX1100-3BE
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX1100-3BE
 • Năm: 1996
 • Xuất xứ: UC
 • Máy xúc bánh lốp Hitachi ZX170W-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX170W-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh lốp Hitachi ZX 130W
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX130W
 • Năm: 2005
 • Xuất xứ: Châu Âu
 • Máy xúc bánh xích Hitachi ZX650LCH
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX650LCH
 • Năm: 2003
 • Xuất xứ: Italia
 • MÁY ỦI BÁNH LỐP HITACHI ZW80
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZW80
 • Năm: 2016
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH HITACHI EX100-2
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX100-2
 • Năm: 1991
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH DOOSAN DX 340 LC
 • Hãng: DOOSAN
 • Model: DX 340 LC
 • Năm: 2010
 • Xuất xứ: Đức
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH HITACHI ZX120-3
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX120-3
 • Năm: 2008
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • MÁY XÚC BÁNH LỐP FIAT HITACHI EX 135W
 • Hãng: HITACHI
 • Model: EX 135W
 • Năm: 2002
 • Xuất xứ: Bỉ
 • MÁY XÚC BÁNH XÍCH HITACHI ZX135USK
 • Hãng: HITACHI
 • Model: ZX135USK
 • Năm: 2001
 • Xuất xứ: Nhật Bản

  CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VN

  VINACOMA., JSC - VCM GROUP
   Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,442 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
   Phòng G621 ,toà nhà The Manor 2, 191 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh
  TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
  Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
  Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
  TỔNG KHO (1&2): TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
  Điện thoại : 0902 240 369
  Email : maylamdat@vinacoma.com.vn
  Website : mayxaydung.com

  Kết nối với chúng tôi