Xúc Đào Bánh Xích SH75X-3 2007

Xúc Đào Bánh Xích SH75X-3 2007

Hãng: SUMITOMO

Model: SH75X-3

Năm: 2007

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng