Xúc Đào Bánh Xích DX140W 2014

Xúc Đào Bánh Xích DX140W 2014

Hãng: DOOSAN

Model: DX140W (#296)

Năm: 2014

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông tin khách hàng