Máy xúc bánh xích HITACHI ZX870LCR-3 năm 2006 từ Châu Âu

Máy xúc bánh xích HITACHI ZX870LCR-3 năm 2006 từ Châu Âu

Hãng: HITACHI

Model: ZX870LCR-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Âu

Thông tin khách hàng