Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX280-1 năm 2004 từ Châu Âu

Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX280-1 năm 2004 từ Châu Âu

Hãng: HITACHI

Model: SK135SR-1E

Năm: 2004

Xuất xứ: Châu Âu

Thông tin khách hàng