Máy xúc bánh xích Hitachi ZX520LCH-3

Máy xúc bánh xích Hitachi ZX520LCH-3

Hãng: Hitachi

Model: ZX520LCH-3

Năm: 2009

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng