Máy xúc bánh xích Hitachi EX700-BE

Máy xúc bánh xích Hitachi EX700-BE

Hãng: HITACHI

Model: EX700-BE

Năm: 1995

Xuất xứ: Mỹ

Thông tin khách hàng