Máy xúc bánh xích Hitachi EX1900-5

Máy xúc bánh xích Hitachi EX1900-5

Hãng: Hitachi

Model: EX1900-5

Năm:

Xuất xứ: UC

Thông tin khách hàng