Máy xúc bánh xích Hitachi ZX470 LCH

Máy xúc bánh xích Hitachi ZX470 LCH

Hãng: HITACHI

Model: ZX470 LCH

Năm: 2006

Xuất xứ: Hà Lan

Thông tin khách hàng